Rösta på det du tycker bäst om !

Kategori: Allmanbildande
Publicerad torsdag, 05 februari 2015

Vad tycker du om olika saker eller påståenden egentligen. Här kan du testa dig själv och rösta på den eller de alternativ som faller dig mest i smaken. Se hur andra har röstat och upptäck hur olika vi tycker om olika saker. Fortsätt och Klicka på länken nedan för att gå vidare !

Så ! Vad tycker du? Rösta - Kolla vad andra tycker!

 

{component vilken-ar-bast}

 Krig i världen 2015

Kategori: Allmanbildande
Publicerad lördag, 31 januari 2015

 

Källa: MSB

Det är fler krig och konflikter i världen än någonsin - dessa (se nedan) kan vara bra att ha koll på 2015 !

 1. Var krigar man?
 2. Varför krigar man?
 3. Vem bär ansvaret för olika krig och konflikter?

Krig definieras som en väpnad konflikt där minst 1.000 personer dödats i strid under ett år. Till detta kommer mindre intensiva väpnade konflikter där 25-999 människor dödats. Vissa av de mindre intensiva konflikterna har sett en ökad aktivitet under 2014, exempelvis den mellan Armenien och Azerbajdzjan. Dock är det ännu för tidigt för att kunna uppskatta det totala antalet konflikter då detta arbete kräver mer efterforskningar av forskarna vid UCDP.

2014 var ett år fyllt av bakslag i världen. Vågar vi hoppas att det vänder till det bättre under 2015 på några av de ”heta fläckar” som dominerat nyheterna under det gångna året? Och att det inte läggs nya svårlösta problem till de gamla? Det kan ingen veta, så det här blir mest bara gissningar.

Torsten Nilsson .vf.se - skriver:

Ukraina och Baltikum. De ekonomiska problemen hämmar rimligtvis Putins utrikespolitiska ambitioner. Krig kostar pengar, och varken Krim eller de industriområden i östra Ukraina som tagits över av Putins ”gröna män” och lokala huliganer är några guldägg, isolerade och utarmade av kriget som de är. Men Putin kan också frestas att avleda uppmärksamheten från de inhemska problemen genom nya provokationer i närområdet, kanske rentav mot väst i allmänhet.

Mellanöstern. Läget i Syrien ser hopplöst ut, men alla krig tar slut en dag. Med 200 000 döda och tio miljoner syrier på flykt, är krigströttheten stor på alla sidor. Assadregimen hålls på fötter av Iran och Ryssland, som båda har egna bekymmer. Ett positivt tecken är att terror­organisationen Islamiska staten (IS) tycks ha stoppats och även pressats tillbaka.

Europa. Många krafter sliter och drar i Europa. Den ekonomiska krisen har skapat nya politiska grupperingar, inte bara på högerkanten. I det grekiska extravalet om några veckor ser ett vänsterparti, Syriza, ut att bli störst. I Spanien ligger det vänsterpopulistiska Podemos högt i opinionsmätningarna, och det rika Katalonien vill bli självständigt. Det blir allt svårare att bilda handlingskraftiga regeringar. Det märks också i Storbritannien som håller val i maj. Det EU-fientliga UK Independece party (Ukip), det skotska nationalistpartiet och de gröna naggar endera av de stora partiernas majoritet i kanten. Valet får också betydelse för det brittiska EU-medlemskapet. Om valet i Grekland leder till krav på omförhandlingar av lånen från EU, kan den ekonomiska oron i Europa ta ny fart.

Konflikter i världen!

Källa: http://www.globalis.se/Konflikter

Flera av de pågående krigen har också mycket höga dödstal, framförallt konflikterna i Syrien och Irak. Den stora ökningen beror delvis på att helt nya krig har blossat upp, som krigen i östra Ukraina där UCDP skiljer de två separatistgrupperna från varandra. Men 2014 innebar också en eskalering i konflikter som tidigare varit mer lågintensiva; det sju veckor långa Gaza-kriget är den dödligaste konfrontationen mellan Israel och palestinska grupperingar på två årtionden. Förutom dessa pågår utdragna krig i Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Somalia och Jemen. Möjligen kommer också Sydsudan att räknas in, när informationen har analyserats närmare.

Hjälporganisationer - Lista

Kategori: Allmanbildande
Publicerad tisdag, 20 januari 2015

Att hitta alla hjälporganisationer verksamma i Sverige är inte det lättaste. Men här kommer en diger lista på de flesta! Alla säger att de sätter människan i centrum. Vissa organisationer skickar sina resurser direkt till de behövande medan andra gör viktiga preventiva insatser. Man kan vara säker på att oavsett om de är av nationell eller internationell karaktär så granskas alla organisationer nedan av Svensk Insamlingskontroll och har därefter fått ett 90-konto. Notera också att många organisationer ansluter sig till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Klicka vidare på webbadressen intill organisationsnamnet nedan för mer information. Bilda dig en egen uppfattning - Välj med omsorg och ta reda på så mycket du kan om respektive organisation innan du väljer att ge ett bidrag till fattiga och de behövande i världen.

 1. A World of Friends www.aworldoffriends .se
 2. ABC - Aktiva insatser för människa och miljö www.abcsweden.org
 3. Action Aid International Sweden www.actionaid.se
 4. African Care & School www.africancare.se
 5. Afrikagrupperna www.afrikagrupperna.se
 6. ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund www.alef.org
 7. Allm. Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämp. av cancer www.mascancerstiftelse.se
 8. Amalgamskadefonden www.amalgamskadefonden.se
 9. Amazonasföreningen i Härryda www.amazonasföreningen.se
 10. Amnesty International, svenska sektionen www.amnesty.se
 11. Assyrier utan Gränser www.awbswe.se
 12. Astma- och Allergiförbundet astmaoallergiforbundet.se
 13. Athi Lugnås Friends www.athi.se
 14. Autism & Aspergerförbundet www.autism.se
 15. Barn i Fokus Insamlingsstiftelse www.barnifokus.se
 16. Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp www.barninod.com
 17. Barncancerfonden www.barncancerfonden.se
 18. Barncancerfonden Mellansverige www.barncancerfonden.se/mellansverige
 19. Barncancerfonden Norra www.barncancerfonden.se/norra
 20. Barncancerfonden Stockholm Gotland www.barncancerfonden.se/stockholm
 21. Barncancerfonden Södra www.barncancerfonden.se/sodra
 22. Barncancerfonden Västra www.barncancerfonden.se/vastra
 23. Barncancerfonden Östra www.barncancerfonden.se/ostra
 24. Barnen Framför Allt - Adoptioner www.bfa.se
 25. Barnens Guldkant www.barnensguldkant.se
 26. Barnens Hopp www.barnenshopp.org
 27. Barnfondens Insamlingsstiftelse www.barnfonden.se
 28. Barnkraft www.barnkraft.se
 29. Bharat Indien-Bistånd www.bharat-bistand.org
 30. Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner www.slbv.se
 31. Blekinge Cancerförening Kungsljuset www.kungsljuset.nu
 32. BLLF Sweden www.bllf.se
 33. BRIS - Barnens Rätt i Samhället www.bris.se
 34. Brottsofferjourernas Riksförbund www.brottsofferjouren.se
 35. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO www.bro.org.se
 36. Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer www.cancerfonden.se
 37. Cancerföreningen Gävleborg www.cancerforeningen.se
 38. Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder www.rahfo.se
 39. Cancerhjälpen www.cancerhjalpen.se
 40. CancerRehabFonden www.cancerrehabfonden.se
 41. Care for Life Ideella Förening www.careforlife.se
 42. Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse  www.centrumforrattvisa.se
 43. Chinland Development & Research Society www.cdrs.se
 44. Civil Rights Defenders www.civilrightsdefenders.org
 45. Clowner utan Gränser www.skratt.nu
 46. Clownronden ideell förening www.clownronden.se
 47. Compassion Sverige www.compassion.se
 48. Convictus www.convictus.org
 49. Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund www.iran-demokrati.se
 50. Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien www.savasbarnfond.com
 51. Diakonia www.diakonia.se
 52. Drivkraft Malmö ideel förening www.drivkraftmalmo.se
 53. ECPAT Sverige www.ecpat.se
 54. Equmeniakyrkan www.equmeniakyrkan.se
 55. Erikshjälpen, Insamlingsst. Farbror Eriks barn & hjälpverksamhet www.erikshjalpen.se
 56. Ersta Diakonisällskap www.erstadiakoni.se
 57. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen www.efs.nu
 58. Evangeliska Frikyrkan www.efk.se
 59. Flickors utbildning i Kamerun www.flickorsutbildningikamerun.org
 60. Folk & Språk www.folk.se
 61. Forum - idéburna organisationer med social inriktning www.socialforum.se
 62. Forum Syd www.forumsyd.org
 63. Framtidsjorden www.framtidsjorden.se
 64. Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar www.friskfri.se
 65. Frälsningsarmén www.fralsningsarmen.se
 66. FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna www.fub.se
 67. FVBU, Föreningen för Vård och Fostran av barn och ungdom www.fvbu.se
 68. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS www.fbis.se
 69. Föreningen Afrikas Barn, FAB www.afrikasbarn.se
 70. Föreningen Blomsterfonden www.blomsterfonden.se
 71. Föreningen Emmaus Björkå www.emmausbjorka.se
 72. Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå www.emmaussolidaritet.se
 73. Föreningen För Barnens Bästa www.ffbb.se
 74. Föreningen för Fairtrade www.fairtrade.se
 75. Föreningen för gatubarn i Nepal www.gatubarnnepal.net
 76. Föreningen Göteborgs Räddningsmission www.raddningsmissionen.se
 77. Föreningen Hand in Hand www.handinhand.nu
 78. Föreningen Hassela Helpline www.hasselahelpline.se
 79. Föreningen Lettlands Vänner www.lettlandsvanner.se
 80. Föreningen Lilla Barnets Fond www.lillabarnet.se
 81. Föreningen Linnéahuset www.linneahuset.se/linneahuset/
 82. Föreningen Mutomoprojektet www.mutomo.se
 83. Föreningen Ny Gemenskap www.nygemenskap.org
 84. Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping www.omsorgsjul.se
 85. Föreningen Palmeras Vänner www.palmerasvanner.se
 86. Föreningen Vänortsbarn www.vanortsbarn.se
 87. Föreningen Yari www.yari.nu
 88. Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper www.gnosjohjalper.se
 89. Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse www.foraldralosabarn.se
 90. Gambiagrupperna www.gambiagrupperna.org
 91. Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning www.geriatriskafonden.se
 92. Gideoniterna www.gideoniterna.se
 93. GIVEWATTS www.givewatts.org
 94. Global Action Sverige www.globalaction.com
 95. Gunnar, Arvid, Elisabeth Nilssons Cancerstift. för bekämp av c. www.cancerstiftelsen.se
 96. Hannas Hjälpverksamhet www.hannashjalpverksamhet.se
 97. Hela Människan www.helamanniskan.se
 98. Hjälp till Liv International www.htli.org
 99. Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta www.hearttoheart.se
 100. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund www.hjart-lung.se
 101. Hjärt-Lungfonden, Sv Nationalförening mot hjärt & lungsjukd. www.hjart-lungfonden.se
 102. Hjärtebarnsförbundet www.hjartebarn.org
 103. Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse www.hoppetsstjarna.se
 104. Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se
 105. I Aid Africa www.iaidafrica.eu
 106. IBRA Radio Federation www.ibra.se
 107. Ideella Föreningen Situation Stockholm www.situationsthlm.se
 108. Ideella Föreningen Östpendeln www.ostpendeln.se
 109. Individuell Människohjälp, IM www.manniskohjalp.se
 110. Initiatives of Change - Sverige www.se.iofc.org/home
 111. Insamling Zambias Barn www.zambiasbarn.com
 112. Insamlingsföreningen Kinondo Support 0708-604709
 113. Insamlingsstiftelsen AAPKI Foundation www.aapki.se
 114. Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfondenwww.akademiskasbarnfond.se
 115. Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer www.stiftelsenaloisalzheimer.se
 116. Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden www.alzheimerfonden.se
 117. Insamlingsstiftelsen Ankaret www.ankarstiftelsen.com
 118. Insamlingsstiftelsen BarnSamariten www.barnsamariten.se
 119. Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen www.bassestiftelsen.se
 120. Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond www.ibcf.se
 121. Insamlingsstiftelsen Caminul Felix www.caminulfelix.se
 122. Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden www.cancerochallergifonden.se
 123. Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrl. www.cancerforskningsfonden.se
 124. Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige www.diabeteswellness.se
 125. Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus www.barnsjukhuset.nu
 126. Insamlingsstiftelsen Ett bra liv www.ettbraliv.org
 127. Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF) www.msfonden.se
 128. Insamlingsstiftelsen FN-Fonden www.fn.se
 129. Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer www.magsackscancer.se
 130. Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia www.abrigo.se
 131. Insamlingsstiftelsen för MS Forskning www.msforskningsfonden.se
 132. Insamlingsstiftelsen Gatubarn www.stiftelsengatubarn.se
 133. Insamlingsstiftelsen Good Foundation www.3hem.se
 134. Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa www.hjalpmargithjalpa.org
 135. Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden www.hjarnfonden.se
 136. Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden www.humanisthjalpen.se
 137. Insamlingsstiftelsen Indian Children Birgitta Ekmans fond för b www.indianchildren.org
 138. Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer och Omvårdn www.jamtlandscancerfond.se
 139. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna www.kvinnatillkvinna.se
 140. Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna www.kvinnorochhalsa.com
 141. Insamlingsstiftelsen Lille Hans www.lillehans.se
 142. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sve www.lionscancerfond.se
 143. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhus www.lcff.se
 144. Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne www.lffs.se
 145. Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile www.makeakidsmile.net
 146. Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice www.hospice.nu
 147. Insamlingsstiftelsen Mercy Ships Sweden www.mercyships.se
 148. Insamlingsstiftelsen Muskelfonden Forskningsfonden för Neur www.muskelfonden.com
 149. Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa www.ncuma.se
 150. Insamlingsstiftelsen Njurfonden www.njurfonden.se
 151. Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II www.operationsmile.se
 152. Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige www.oxfam.se
 153. Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Up www.fodelsefonden.se
 154. Insamlingsstiftelsen Polstjärna www.polstjarna.se
 155. Insamlingsstiftelsen Ren Idrott www.renidrott.se
 156. Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper www.rotaryhjalper.se
 157. Insamlingsstiftelsen School by School www.schoolbyschool.org
 158. Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige www.sightsavers.se
 159. Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg hemlosashus.se
 160. Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning www.tandraddning.nu
 161. Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen www.svenskabarnhjalpen.se
 162. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond www.lions.se
 163. Insamlingsstiftelsen SverigesBarn www.sverigesbarn.se
 164. Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Medicinska Forsk www.sodralapplandfonden.se
 165. Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation www.chiparamba.org
 166. Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield http://gustavwhitefield.com
 167. Insamlingsstiftelsen Vaggan www.vaggan.se
 168. Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd - Vi-Skogen www.viskogen.se
 169. Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden www.vif.se
 170. Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige www.wateraid.se
 171. Insamlingsstiftelsen Willefonden www.willefonden.se
 172. Intacts Vänner www.intactsvanner.com
 173. International Aid Services www.ias-intl.org
 174. Internationella Stiftelsen Barnens Ark www.barnensark.se
 175. Islamic Relief www.islamic-relief.se
 176. Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade www.jj-stiftelse.org
 177. Kafaalo Organization www.kafaalo.org
 178. Kalmar Stadsmission www.kalmarstadsmission.se
 179. Kampi Ya Moto:s Barn www.kampiyamotosbarn.se
 180. KFUK - KFUM Sverige www.kfuk-kfum.se
 181. KFUM Umeås insamlingsstiftelse Axelfonden www.axelfonden.se
 182. Kids Future www.kidsfuture.se
 183. Kristna Fredsrörelsen www.krf.se
 184. Latinamerikagrupperna www.latinamerikagrupperna.se
 185. Lepramissionen Sverige www.lepramissionen.org
 186. LHON Eye Society www.lhon.se
 187. Liberia Dujar Association - Sweden liberiadujar.org/se/
 188. RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnorrskriksforeningen.se
 189. -->

Spara Eller - Unna Sig?

Kategori: Allmanbildande
Publicerad torsdag, 22 januari 2015

Man stöter ibland på personer som lever på en tämligen snål budget och som i slutet av månaden slår sig på bröstet, för att de inte har råd med någonting utan måste leva på bananer tills nästa löning letar sig in på kontot igen. Man blir kanske inte lyckligare av att ha en massa pengar på banken än vad man blir när man sätter sprätt på dem, men vad man kan fundera på är att man däremot blir en hel del tryggare. Att kunna unna sig god mat hela månaden och klara en större oplanerad utbetalning innebär en sund ekonomisk trygghet som ger många gånger större tillfredsställelse än den momentana glädjen att låta pengarna rinna iväg.

En del lever återhållsamt hela månaden men som ändå har det svårt att få det att gå ihop i slutet. Ni har min förståelse för den situationen som har blivit vardagsmat och som ni befinner er i - kanske finns det en chans att det blir bättre i framtiden och att det uppstår bättre förutsättningar för en bättre ekonomisk förbättring. Man kan ju även vända på resonemanget och ställa sig frågan hur man kan unna sig dyra nöjen när det finns kosing och plånboken den är fet och stinn för att sedan ställa sig i kön där man beklagar sig över sin plötsligt uppkomna ekonomi vid månadens slut - hur mycket glädje har man då av den dyra festhelgen - vore det inte bättre eller lättare att ha en ansenlig buffert på några tusen i banken istället?

Men som tur så är det väldigt få svenskar som prioriterar utifrån föregående resonemang - istället är det så att svenskar är dåliga på att unna sig. De som deltagit i vissa undersökningar uppger också att de får dåligt samvete av att spendera pengar på sig själva, något som gäller britterna. Minst dåligt samvete för sitt spenderande får tyskar och turkar, enligt undersökningen.

Svenskar vill ha uppmuntran innan de köper något extra till sig själva. Andra människor i Europa är inne på att de i stället är benägna att få något extra. Tyskarna skiljer sig från de andra länder då de i mindre utsträckning kopplar det emotionella till sin konsumtion. De uppger i stället att de handlar eftersom de helt enkelt har pengar över.

Slutligen !

Man hör ideligen att vi behöver definitivt fortsätta att konsumera mera för att skapa sysselsättning. Bara det vi köper i detaljhandeln under ett år skapar en halv miljon arbetstillfällen. Man poängterar att idag är det viktigare än nånsin, eftersom våra ungdomar behöver få ett jobb innan det är för sent. Handel är bra på många andra sätt också, till exempel genom att den underlättar för biståndet i andra länder.  Vi beställer varor och startar fabriker runt om i världen som ger sysselsättning åt människor som annars kanske skulle vara arbetslösa eller svälta. Så frågan kvarstår - ska vi spara eller ska vi unna oss? Vilket är bäst?

RSS Nöjesliv

Kategori: Allmanbildande
Publicerad lördag, 10 januari 2015
Our website is protected by DMC Firewall!