Värme och Energi - Spartips D !

Kategori: Leva billigare - Spartips Publicerad söndag, 18 april 2010


Välj fler sparförslag här -  A B C D E F G

Tio i Toppen energispartips !

Hur mycket får elen kosta i ett hushåll egentligen. Energikostnaden bara stiger hela tiden. Det är inget ovanligt att man har en månadskostnad som ligger på ca. 2000 - 3000 kr i dessa tider för en genomsnittlig familj i en ordinär villa. Men det går att spara en hel del pengar om man tänker lite energisnålt. Somliga alternativ är inte så dyra att genomföra, andra kräver att man sätter av lite pengar och investerar i energisnål teknik.

1. Elleverantören vill tjäna pengar på dig - fixa ett avtal.

1996 avreglerades elmarknaden. Men fortfarande har de flesta svenska elkunder inte utnyttjat avregleringen. Elkunderna uppmanas ofta att "byta leverantör" för att sänka sitt pris, men det är inte själva bytet som är viktigt. Skillnaden ligger i att man överhuvud taget träffar avtal med sin elleverantör.

600 000 svenskar - 3/4 av all Sveriges elkunder har inte bytt ut sina "tillsvidareavtal" och betalar därför en onödigt hög kW tariff. När höstarna närmar sig är det brukligt att den kostnaden blir ännu högre. En bra regel är att det oftast skiljer ca 4-8 öre mellan ett "tillsvidare" och ett fast avtal med el leverantören. Undersök noga vilket alternativ som är bästa för dig.

Leverantörens vill göra gällande att man har en viss osäkerhet gentemot kunder som inte har fasta avtal på grund av att dessa osäkra kunder kan byta leverantör när som helst. Tillsvidare kunder får därmed ett inbyggt straff för att de inte vill binda upp sig mot en leverantör.

Att byta mellan olika leverantörer brukar inte ge någon större skillnad utan det är de olika avtalen som respektive leverantör erbjuder som kan göra den stora skillnaden. Olika avtalsformer, avtalstiden och förmågan att deala med det elbolaget det gäller. Är du osäker börja med ett ettårsavtal.

Förbrukar man till exempel 25 000 kWh per år kan det bli en besparing på ca 1200-1500 kr, ganska mycket pengar om man betänker att ett litet telefonsamtal kan ändra detta till ett mer positivt utslag.

2. Varmvattenförbrukningen kan påverkas

En ordinär familj som bor i en ordinär villa kan spara halva vattenkostnaden bara genom att lära sig att spara vatten och energikostnad på rätt sätt. Får man slösa med vattnet utan att det påverkar till exempel hyran skiljer energiåtgången ännu mer - mest på grund av att man inte behöver ta några konsekvenser för sin förbrukning.

Stora skillnader kan man också få om man tänker på vilket sätt man duschar, en del duschar oavbrutet i kanske 15-20 minuter medans andra snabbt stänger av mellan varje tvätt del. Diskar man för hand finns stora besparingar att göra bara genom att hälla upp sköljvatten i en balja istället för att spola under rinnande vatten - detta är ett enormt slöseri !

Packningar som läcker, gamla kranar och mustycken har också inverkan för vatten förbrukningen Armaturerna, kranar och munstycken, har betydelse för förbrukningen, ofta glömmer man att rikta kranen lite mot kallvatten hållet för att spara lite extra varmvatten. En större familj kan spara många kW timmar bara genom att byta mot nya, fräscha energieffektiva kranar mm.

3. Tänder du lampan och glömmer bort den ?

Alla moderna elektroniska apparater som dyker upp och som man ju så gärna vill ha kostar åtskilliga kW varje år. Ett genomsnittlig ökning som man kan läsa om på Internet - beräknas ca 7000-8000 kWh (gäller ett hushåll) på grund av alla dessa nya nymodigheter. Detta är en ökning med över 50 procent eller mer.

Några exempel på elanvändning som är onödig, kan vara "stand by" läget på datorer, TV, video etc. Energiåtgången är ca 25-40 W när dessa elektroniska apparater bara står och inte används. Betänk dig en lampa som glöms bort i garderoben eller liknande - 60 W under ett års tid blir 300-500 kr i extra förbrukning. Är man en stor familj kan det naturligtvis vara svårt att motivera alla familjemedlemmar att spara lite extra noga - men har man det som en liten sport och kan påvisa att pengarna kan användas till bättre alternativ än dyra elkostnader blir glädjen ofta desto större när utdelningen visar sig så småningom.

4. Inte bra med ojämn temperatur

Sänk temperaturen i huset med en grad från till exempel 22 grader till 21 grader och spara ca 700-1200 kr per år. Man beräknar att en grad högre temperatur ökar energikostnaden med ca 5 procent. Har man sommartemperatur i huset och kan tänka sänka den till en normal temperatur kan du spara riktigt mycket pengar. Ett bra elektroniskt styrsystem som inte är allt för ålderstigen gör också skillnad. Den bör ha individuella inställningsmöjligheter och ha program för dag och natt inställningar så att specifika grader kan ställas in på olika tidpunkter - är man inte hemma större delen av dagen behöver man inte ha sommartemperatur i huset - bättre att spara en slant. Viktigt också att det finns givare för utomhusbruk som känner efter om solen skiner på någon sida eller inte och kan reglera inomhustemperaturen där efter.

5. Hurdan är tilläggsisoleringen ?

Som bekant stiger den varmaste luften upp i taket och i värsta fall ut genom springor och fortsättningsvis genom vinden. En bra åtgärd är att se till att täta mot vinden och be någon yrkesman att kolla vilka åtgärder som behövs för att få en riktig bedömning om tilläggsisolering behövs eller inte. Ett hus byggt på 70 talet har nästan alltid behov av just denna justering av vind och eventuellt fönster etc. Isoleringen på vinden bör vara ca 50 centimeter och har den inte den tjockleken bör man komplettera eller byta ut mot bättre material eller ta råd om vad som krävs. Tänk på - bara för att det är sågspån behöver inte betyda att detta alternativ är dåligt på något sätt - låt det ligga kvar (om det är torrt) och komplettera med ett lager - ny isolering. Vindbjälkslaget är alltså ett bekymmer när det gäller energiförluster, en annan faktor är vilken typ av fönster som finns på vinden - byt även dom mot moderna fönster besparingen kan bli märkbar, upp till 2000 kWh / år. Tänk på att denna åtgärd är lönsamhetsmässigt många gånger bättre än att åtgärda ytterdörren (dörrar) eller fasaden.

6. Varmvattenberedare och elelement

Ett hus med element som är direktverkande har oftast även en separat varmvattenberedare. Skulle du fortfarande ha en oljepanna så har du detta integrerat med varmvattenberedare. Är man en normalstor familj bör man välja en beredare på minst 200 liter - har du en ålderstigen värmepanna bör du se dig efter något nytt system - här finns det pengar att spara. Temperaturen ska vara ca 60 grader - helst inte mycket mindre än så, då det i annat fall kan bildas bakterier, vilket naturligtvis ska undvikas. Tänk på att en gammal vattenberedare kan vara dåligt isolerad vilket påverkar energiåtgången markant. Beräkningar visar att 1200 kWh kan sippra genom väggarna på en gammal beredare så besparingen är inte att förakta.

7. Pelletskaminer har blivit populära

Som kompletterande värmekälla är På senare år har pelletskaminer blivit otroligt populära och kan med fördel användas som komplement till befintliga system. Systemet har en jämnare bränslematning jämfört med ved alternativet och automatiseringen av systemet är dessutom mindre komplicerat. En beräkning är att man kan få 70 procent av husets totala värmebehov på detta sättet och verkningsgraden är utmärkt. Har man fortfarande oljeeldning, är det beroende på dags priser på pellets och andra faktorer ett bra alternativ om man vill byta bort oljan. Byte från eluppvärmning till pelletskamin är ytterligare ett annat, bättre alternativ då man kan spara upp till halva energikostnaden. Pellets kan köpas i lösvikt eller i i säckar.

8. Värmepumpen sprider sig över landet

Värmepumpen är idag, den bästa investeringen man kan göra för att påverka energiåtervinningen maximalt. Den tillförda ute luften komprimeras så att tryckökningen ökar temperaturen mångfalt. Verkningsgraden kan vara upp till 6 ggr på en modern luft / luft värmepump. Luft / luft värmepumpen passar bäst i hus med öppen planlösning så att luften kan cirkulera fritt till alla rum. På senare tid har även luft / vatten värmepumpar gått ner i pris och kan ersätta ett befintligt, äldre system, ibland kan ackumulatortanken sparas så att resten byts ut för mindre kostnad som följd. En anpassad pump kan halvera uppvärmningskostnaden och i vissa fall ännu mera, räknat i pengar kan besparingen ibland uppgå till ca 12 - 15 tusen kronor för en normal stor villa. En stor nackdel är att ju kallare det blir desto sämre verkningsgrad har du på värmepumpen vilket ju inte låter så bra i vårt avlånga land där värmebehovet är som störst / högst i norra delen av nationen.

9. Vad vet du om värmeåtervinning?

Utan återvinning i ett äldre hus försvinner upp till 6000-7000 kWh energi ut från huset. Med en modern värmeväxlare kan denna luft återvinnas och en bonus på detta är att komforten ökar och luften förbättras avsevärt i huset. Det är tydligt att mycket värme försvinner med frånluften. Äldre från / tillufts system kan vara högljudda och bullriga på andra sätt - undersök om det finns besparingar att göra om det blir ett byte till nyare och tystare system. Tekniskt sätt så fungerar det på detta viset att frånluftens inbyggda värme blandas med inkommande luft och återvinns.

10. Värmesystemet blir gammalt !

En bra tanke är att byta det gamla systemet mot ett nyare. Vi är fortfarande ca 500 - 600 tusen invånare som kör med direktverkande el element - tragiskt ! Detta skapar ett stort problem när man vill byta mot ett ersättnings system. Har man inget vattenburet system så blir det lite mer problematiskt och alternativen minska drastiskt. luft / luft värmepumpar förutsätter som sagts förut att det är öppen planlösning - och det är naturligtvis inte alla som har, rakt av utan att man eventuellt måste modifiera hela kåken . Installation av ett nytt värmesystem får betraktas som en långsiktig investering och som inte ger avkastning direkt om man lånar pengar till detta. Se det som en framtidsinvestering och som efter en tid ger tillbaka investerat kapital med råge och då finns det pengar över till annat - men som sagt allting måste vägas mot varandra. OM: ska jag byta hus - har jag ett ganska bra system i alla fall - måste jag ha lite varmare på grund av sjukdom - har jag gått om pengar, så det kvittar i vilket fall som helst, ja ! frågeställningarna kan vara många !

Välj fler sparförslag här -  A B C D E F G

Träffar: 16898
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd