Sälj dina gamla mynt

Kategori: Fattig content Publicerad söndag, 10 juni 2012

Silvermynt som samlarobjekt har blivit en ny intressant, svensk hobby som växer mer och har vuxit enormt de senaste åren. Beträffande svenska mynt är gamla mynt mest eftertraktade och ska ses som en liten guldgruva om man har ett antal av dessa i garderoben, garaget eller vinden. Silverinnehåll har ett högt värde och därför är dessa mynt värda att hålla extra koll på. De mynt som blivit allra mest populära är 1- och 2-kronorna från innan 1940, eftersom de innehåller runt 80 % rent silver, något som är långt ifrån dagens mynt och dess silverinnehåll. Fram till 1972 användes silver i valutan, men så är inte längre fallet. Mynt idag är nämligen tillverkade av andra metaller, och överstiger aldrig sitt nominella värde, d.v.s. den valör som står präglad på myntet.

Som sagt, så är i princip de flesta svenska mynt som präglades innan 1940 ganska värdefulla, och är alla samlingsobjekt att räkna med. Som exempel kan ges både 10- och 25-öringar från mitten av 1800-talet och framåt och 50-öringar från senare halvan av 1800-talet fram till mitten av 1900-tal. De vanligaste, och mest populära på grund av deras höga silverinnehåll, är dock som sagt 1-, och 2-kronorna som utkom innan 1940. De är de svenska mynt med enskilt mest procentantal silver, om man räknar bort jubileumsmynt som ej varit i omlopp på samma sätt.

Riksbanken ger nämligen ibland ut jubileumsmynt i silver, men som enbart är tänkta att användas som samlarobjekt och inte som valuta. De går att använda som giltig valuta i Sverige, men ofta är deras samlarvärde eller silvervärde större, och det lönar sig att istället behålla myntet eller att istället sälja det vidare som ett silverobjekt. Äldre mynt, såsom t.ex. riksdaler, har dock ofta ett högre historiskt värde snarare än ett materiellt.

 

Silvermynt har blivit ett allt mer populärt samlingsobjekt under de senaste åren. Runtom i världen finns det mängder med olika sorters silvermynt som är tillgängliga för den öppna marknaden. Silver har historiskt sett använts som betalningsmedel lika länge som guld, och länge tillverkades mynt av just silver eller guld för att ge mynten dess värde. Så är dock ofta inte längre fallet eftersom metallens värde har blivit så starkt att det skulle överstiga värdet på själva myntet.

Många länder har dock under historiens gång till stor del använt silvermynt, och de har funnits representerade i de flesta länders valutor genom tiderna. Även idag finns det vissa sällsynta silvermynt som fortfarande präglas. Några exempel på sådana är ”The Silver Kookaburra”, ”The Silver Koala” och ”The Silver Kangaroo”, mynt som årligen präglas i Australien. Andra exempel går även att hitta i t.ex. Canada och U.S.A.

Silvermynt kan man sälja och köpa på lite olika ställen och det finns en många företag som har inriktat sig på just denna typ av värdeföremåls hantering och köp / försäljning av den samma. Det som man brukar göra är att köpa en samling av olika sorters mynt, och värderar utifrån (silvervärdet). Gamla mynt som är äldre har oftast ett högre historiskt samlarvärde än just ett materiellt värde.

Man ska vara fullt medveten om att priserna för silver kan variera en hel del både upp och ned precis som för guld och andra metaller, detta bör man vara ganska medveten om. Inte förrän då ska man tänka sig att handla med metaller som en framtida investering.

Här följer några tabeller om vilket värde de olika svenska mynten har - var uppmärksam på att detta kan ändra sig från dag till dag - så detta kan endast ses som ett riktmärke.

Svenska mynt 1874-1972

1 kr    1875-1942                 39:13 kr
1 kr    1942-1968                 18:26 kr

2 kr     1876-1940 1897, 1907, 1921

1932, 1938                         78:26 kr

2 kr    1942-1966                 36:52 kr

5 kr    1935                        146:74 kr
5 kr    1952                         59:67 kr

5 kr    1954, 1955, 1971
1959, 1962, 1966                 46:96 kr

10 kr    1972                        97:83 kr
50 öre    1875-1939              19:57 kr
50 öre    1943-1961              12:52 kr
25 öre    1874-1941                9:46 kr
25 öre    1943-1961                6:07 kr
10 öre    1874-1962                3:78 kr

Jubileumsmynt 1975-2010

50 kr    1975, 1976             163:04 kr
100 kr    1983-1988              96:52 kr
200 kr    1980-2008            163:04 kr
300 kr    2010                    163:04 kr
1000 kr    1988-1998        1 904:61 kr
2000 kr    1999-2008        4 268:94 kr
4000 kr    2010                4 268:94 kr

Guldmynt 1873-1925

5 kr    1881-1901, 1920       733:38 kr
10 kr    1873-1901            1 470:41 kr
20 kr    1873-1902, 1925   2 940:83 kr

Värt att notera och ge en tanke åt

  • Värde angivelserna du ser ovan berör de olika myntens metallvärde (renheten), dvs deras det så kallade skrotvärdet. Flertalet mynt har även har ett numismatiskt värde dvs ett samlarvärde. Men för att det ska finnas ett norminellt samlarvärde involverat så måste myntet vara i ett gott skick med andra ord ej slitet eller vara skadat, dessutom finns en parameter till, att det är rimligen sällsynt. Även en del  felpräglade mynt kan ha ett samlarvärde. Införskaffa Myntboken (140:-) eller Myntguiden (49:-) av Archie Tonkin, eller besök ditt bibliotek för att lära dig mer om mynt.
  • Priset för dina mynt om du säljer dem till en mynthandlare blir lägre än ovan angett, pga de omkostnader och marginaler en handlare har. De priser Tonkin betalar för skrotmynt ligger t.ex. typiskt på 55-60% av silvervärdet. (Myntguide 2008-09, sidan 128)
  • Du kan även sälja och köpa mynt via sajter som Tradera.
  • Guldmynt (och andra guldföremål) kan du sälja genom de särskilda sajter som köper upp guld till gällande dagspris. Två exempel är Guldbrev och SMS-Guld. Det kan dock vara värt att kolla upp eventuellt samlarvärde först.
  • Kom ihåg att alla mynt med valören en krona och uppåt har kvar sitt nominella värde, dvs de är giltiga betalningsmedel i Sverige. En jubileums-200-krona är alltså alltid värd (minst) 200 kr, oberoende av silvrets värde.
  • Åren 1920-25 och 1940-47 förekommer 50-, 25- och 10-öringar av nickel. 10-öringar av nickel finns även från året 1962. Dessa nickelmynt har en annan design än sina bröder av silver. Använd bilderna för referens om du är osäker.
  • Enkronor präglade år 1968 existerar både i silver och kopparnickel. Titta på myntets räfflade kant. På kopparnickelmynten finns en rödbrun "sträng" som saknas på silvermynten.
  • Enkronor präglade år 1942 existerar med högre och lägre silverhalt, med två olika designer. Den "höghaltigare" äldre versionen med årtalet under kungen är dock sällsynt och värd betydligt mer än silvrets värde.
Träffar: 65512
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd